UITKERKE Laatste restanten te Uitkerke van het duitse vliegveld
uit de eerste W.O.
WW-1
1914 - 1918

Komende uit de richting van Brugge langs de N371 (Brugge-Blankenberge), op een goede 100 meter voor het bereiken van de in 2011 te Uitkerke aangelegde rotonde zijn links van de baan, en vervolgens ter hoogte van de rotonde zelf rechts van de baan twee kleine bunkers te zien. Het zijn de laatste getuigen van een tijdens de eerste wereldoorlog aldaar gelegen duits vliegveld.
Geïnteresseerden kunnen mits een beetje "gegoogel" hieromtrent heel wat informatie vinden op het internet.

Onlangs vernam ik echter van een dorpsgenoot dat, buiten de twee bunkertjes, er nog een verwijzing naar het vliegplein te vinden is. Recht tegenover de noordelijke bunker, aan de andere kant van de baan, staat het onbewoonde en verwaarloosde café "RIGA". Alhoewel bouwjaar "ANNO 1933", is de afbeelding van het vliegtuigje op de gevel hoogst waarschijnlijk toch een verwijzing naar het oorlogs-vliegplein.

Wellicht was 15 jaar na de oorlog nog heel wat infrastructuur herkenbaar aanwezig of werd de locatie algemeen benoemd als 't vliegplein? Is er ook een geschiedenis of verwijzing verbonden aan de eigenaardige naamkeuze "RIGA" van het café?
Aan de specialisten ter zake om uit te zoeken of hierover meer info te vinden is.

Locatie: de bunkers en café "RIGA".


(Bron: Google Earth)
Luchtfoto vliegveld te Uitkerke


(Foto collectie Johan Ryheul - Jabbeke)
Montage Luchtfoto + Google Earth


(Bron: Google Earth)

Locatie: de bunkers en café "RIGA"
(Bron: Google Earth)
Luchtfoto vliegveld
(Bron internet - Foto collectie Johan Ryheul - Jabbeke)
Montage Luchtfoto + Google Earth
(Bron: Google Earth)

Het ziet er naar uit, dat in een nabije toekomst enkele van deze oorlogsherinneringen tot verdwijnen gedoemd zijn.
Het in 2011 aangelegde nieuwe rondpunt kwam op minder dan 10 m. naast het noorderlijke bunkertje te liggen. Bij deze aanleg werd het bunkertje overdekt met aarde. Hierdoor is momenteel vanaf de straatzijden vlak naast de baan enkel een door onkruid overwoekerde "puist" van 4 à 5 meter hoog te zien. Het geeft in ieder geval niet de indruk dat dit de definitieve bedoeling is. Enkel de noordelijke zijde van het bouwsel is vrij gebleven, maar de omliggende gronden lijken een kleine meter te zijn opgehoogd.

"CAFE RIGA" blijkt afgaande op de aangebrachte affiches van een immobilien kantoor begin 2012 te zijn verkocht. Hier is dus weldra ook renovatie of afbraak te verwachten. Waarschijnlijk zal het een fatale crash van het afgebeelde vliegtuig-icoontje tot gevolg hebben.

Tijd dus om een korte historiek in beeld te brengen vooraleer alles verdwenen is.


Volgende 2 afbeeldingen, links de bunker Zuid en rechts bunker Noord, dateren van 26 augustus 2006.
2006_Bunker Zuid 2006_Bunker Noord

Toestand noorderlijke bunker 5 jaar later, op 20 augustus 2011.

Huidige toestand noorderlijke bunker en Café Riga (8 mei 2012).

8/05/2012 - Panorama ten zuiden van het rondpunt, met links het zuidelijke bunkertje.

8/05/2012 - Panorama ten noorden van het rondpunt, met "Café Riga" en rechts de "puist" in het landschap.

22/05/2012 - Het rondpunt met situering van de "puist" vlak naast de (onvoltooide) aftakking naar de industriezone van Blankenberge (Uitkerke).


Laatste aanpassing van deze pagina : juli 2015.
Pagina-Status : Afgewerkt