• Phát triển bền vững là gì ? Quy định pháp luật về phát triển bền vững

  May 14, 2021Quy định pháp luật về phát triển bền vững. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng ...

  WhatsApp Get Price Nhận giá
 • Phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế ở Việt Nam

  Do đó, phát triển kinh tế với khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã trở thành mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường ở Việt Nam cũng không nằm ngoài thực trạng chung của ...

  WhatsApp Get Price Nhận giá
 • 165 Doanh nghiệp kinh doanh than và khoáng sản Indonesia bị thu hồi ...

  Feb 18, 2022Hiện nay, chính phủ Indonesia đang tiến hành việc rà soát toàn bộ lại hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản nhằm đảm bảo khai thác sử, dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản với số lượng dự kiến giấy phép bị thu hồi trong năm 2022 lên tới 2.343 giấy phép thuộc các nhóm tài nguyên khoáng sản: than ...

  WhatsApp Get Price Nhận giá
 • Lưu ý: Không nên ký giao dịch mới với 34 doanh nghiệp khai thác, kinh ...

  Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết, Bộ Tài Nguyên và Khoáng sản Indonesia vừa công bố danh sách 34 doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than của nước này tạm thời bị cấm xuất khẩu do vi phạm quy định về nghĩa vụ tỷ lệ bán than tại nội địa khi không hoàn thành nghĩa vụ cung cấp than theo hợp đồng cho công ty ...

  WhatsApp Get Price Nhận giá
 • Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 | Ban Chấp hành ...

  Mar 22, 2021Lần thứ XIII. Thứ Hai, 22/3/2021 15:50' (GMT+7) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Chủ đề Chiến lược là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực ...

  WhatsApp Get Price Nhận giá